Ciepło w Twoim Domu

Dzięki Naszym Kablom

Referencje

 

Lista zaprojektowanych oraz wykonanych instalacji przeciwoblodzeniowych przez firmę ,,KABLEX”

-Elektromontaż Poznań S.A.- 1300m2- instalacja przeciwoblodzeniowa płyty lądowiska dla helikopterów w budynku Centrum Medycyny Intensywnej w Gdańsku (2010r.)

-Elektromontaz Ponań S.A - instalacja przeciwoblodzeniowa: podjazdu oraz rynien i rur spustowych w budynku Centrum Medycyny Intensywnej w Gdańsku.(2011r.)

-BPiE Białystok-1200m2-instalacja przeciwoblodzeniowa płyty lądowiska dla helikopterów w szpitalu klinicznym w Białymstoku (2012r.)

-Warbud .S.A- 1000m2-instalacja przeciwoblodzeniowa płyty lądowiska dla helikopterów oraz rynien i rur spustowych w szpitalu MSWiA w Warszawie (2012r.)

-M+W ZANDER PSE Konstanin-Jeziorna - 480m2 ogrzewania podłogowego w budynku głównym oraz pomieszczeń strażniczych (2006r.)

-M+W ZANDER w Warszawie Topaz II 200m2 instalacja przeciwoblodzeniowa zjazdu do garażu oraz 450mb rur wody lodowej (2007r)

-Stora Enso Poland S.A. – 450m2-wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej płyt betonowych w Fabryce Celulozy w Ostrołęce (2012r.)

-STRABAG -,,Oligo Park” w Pruszkowie 400m2 instalacja przeciwoblodzeniowa 4zjazdów do garaży (2011r.)

-ELEKTRO A-Z w Warszawie rozbudowa Carrefour-Reduta – 400m2 instalacja przeciwoblodzeniowa zjazdów do garaży oraz ogrzewanie 60mwejść głównych (2006r.)

-Elprotech –150m2- instalacja przeciwoblodzeniowa zjazdów do garaży w Serocku (2011r.)

-Ambasada Republiki Indonezji w Warszawie ul.Estońska 3/5 –instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2012r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ul. Krasińskiego 20 w Warszawie 1050mb –instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2011r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ,,Starówka" w Warszawie 750mb- instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2009r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa w Ursusie-720mb-instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa w Ursusie-550mb-instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ,,KAMIONEK” 420mb – instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2008r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ul.Marsa 130-450mb-instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ul.Dworcowa 18 w Piasecznie- 320mb instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2011r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ul.Biesiadna 4 w Warszawie-280mb instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych. (2011r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ul.Barska3 w Warszawie- 220mb instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2011r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ,,Condominium" w Warszawie 230mb -instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych na Krakowskim Przedmieściu (2007r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ,,Paca 48" w Warszawie 150mb- instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

-Wspólnota Mieszkaniowa ,,Dzielna 11" w Warszawie 120mb- instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

 

-Wspólnota Mieszkaniowa ul.Wojska Polskiego 22 w Milanówku 180mb-instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych(2010r.)

-I Żoliborska Spółdzielna Mieszkaniowa w Warszawie 320mb- instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2010r.)

-Warbud S.A. ,,Melody Park”w Warszawie 450mb instalacja przeciwoblodzeniowej tryskaczy i hydrantów

-Warbud S.A. –Al. Jerozolimskie w Warszawie instalacja przeciwoblodzeniowa rur

-Warbud S.A- w Warszawie 50minstalacja przeciwoblodzeniowa zjazdu do garażu

-TKT Polska ,,KINEPOLIS”-650 mb rur przeciw zamarzaniu instalacji hydrantowej (2005r.)

-TKT Polska ,,KINEPOLIS”w Poznaniu-80mb rur instalacja przeciwoblodzeniowa wody lodowej (2005r.)

-TKT Polska –120mb instalacja przeciwoblodzeniowa rur wod.-kan.-Thompson Piaseczno

-INSKAT w Warszawie- 320mb-instalacja przeciwoblodzeniowa rurociągów (2006r.)

-SIM URSYNÓW-190mb instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych (2006r.)

-,,ARCHE „Sp o.o. 200mb instalacja przeciwoblodzeniowa rur wodnych i hydrantowych budowa w Konstancinie (2005r)

-,,ARCHE „Sp o.o. 550mb instalacja przeciwoblodzeniowa rur wodnych i hydrantowych w Warszawie Rezydencja Woronicza Park (2006r.)

-,,ARCHE „Sp o.o. 180m2 instalacja przeciwoblodzeniowa zjazdów do garaży (2006r.)

-,,SAM-81” Ursynów 25m2 instalacja przeciwoblodzeniowa schodów zewnętrznych

-,,SAM-81” Ursynów 90minstalacja przeciwoblodzeniowa zjazdu do garażu

-,,SAM-81" Ursynów ogrzewanie 7 wejść do budynku ul.Dukt Kabacki 14

-,,GE&A” w Nadarzynie -instalacja przeciwoblodzeniowa 120mb miedzianych rynien i rur spustowych

- Inwestor Prywatny -180mb- instalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustowych w Podkowie Leśnej

- Poczta Główna w Warszawie 12m2 podjazd dla inwalidów

- Siemianowice Śląskie chłodnia-60m2 .

 

 

Instalacje przeciwoblodzeniowe zjazdów oraz schodów zew. dla osób prywatnych:

- ul. Racławicka 50m2

- ul. Królewicza Jakuba 50m2

- ul. Królowej Marysieńki 40m2

- Konstancin Jeziorna 32m2

- Al. Wilanowska 50m2

- ul. Przy Bażantarni 18m2