Ciepło w Twoim Domu

Dzięki Naszym Kablom

SAMOREGULUJĄCE KABLE GRZEWCZE

OPIS KABLI

Kable grzejne samoregulujące zbudowane są z dwóch przewodów grzewczych, między którymi znajduje się element oporowy o rezystancji zależnej od temperatury otoczenia. Zależność rezystancji, a więc również ilości wydzielonej na kablu mocy, zależy odwrotnie proporcjonalnie od temperatury otoczenia. Moc jednostkowa kabla grzejnego podawana jest więc dla określonej temperatury. Istnieje również możliwość cięcia kabla na odcinki o dowolnej długości. 

Zastosowanie: 
ogrzewanie rynien
ogrzewanie koryt dachowych
ogrzewanie rur spustowych
ogrzewanie rur i rurociągów
ogrzewanie połaci dachowych
inne indywidualne zastosowania


Przede wszystkim stosuje się je do ogrzewania rynien i koryt dachowych

KABLE GRZEJNE SAMOREGULUJĄCE
Przy doborze przewodów grzejnych należy uwzględnić podłoże na jakim będą ułożone. Np. do rynien plastikowych należy stosować głównie przewody samoregulujące o odpowiedniej konstrukcji. Zastosowanie przewodu samoregulującego w rynnie plastikowej podyktowane jest przede wszystkim ochroną materiału rynny, gdyż przewód ten sam dobiera odpowiednią moc grzewczą do warunków otoczenia, a jego moc maksymalna wynosi 28 W/m w lodzie. Nie stwarza zatem niebezpieczeństwa nadtopienia rynny na skutek zbyt wysokiej temperatury punktowej. 

Technologia budowy takiego przewodu opiera się na zjawisku rozszerzalności polimerów usieciowanych pod wpływem oddziaływującej temperatury. Zastosowanie takiego przewodu w zasadzie nie wymaga stosowania regulatorów (dotyczy niewielkich instalacji), gdyż sam reguluje moc grzewczą w zależności od warunków zewnętrznych. W dodatku przewód taki można dowolnie przycinać do odpowiedniej długości. Zaletą tego przewodu jest samoczynny dobór mocy grzewczej w stosunku do określonej powierzchni ogrzewanej (np. w miejscach nasłonecznionych moc przewodu będzie mniejsza). Natomiast problemem jest tu wysoka jego cena.

Po tragedii w Hali Targowej w Katowicach oraz dziesiątkach innych przypadków zawalenia dachu pod naporem śniegu (1 m3 mokrego śniegu może ważyć nawet 800 kg) zabezpieczenie przed odkładaniem białego puchu to szczególnie ważki problem.


 

ROZTAPIANIE LODU
Idealnym rozwiązaniem problemu odkładania się masy śniegowej jest takie zabezpieczenie, które nie pozwoli na odkładanie się śniegu nawet w trakcie intensywnych opadów. Jednym z wariantów takiego zabezpieczenia jest ochrona za pomocą elektrycznych przewodów grzejnych.


Istotą takiego zabezpieczenia jest zapewnienie drożności koryt i rynien dachowych i rur spustowych. Odkładanie się śniegu w tych miejscach powoduje naturalną blokadę dla masy zsuwającej się z połaci dachowych i w konsekwencji gromadzenie ogromnej ilości śniegu na całej powierzchni dachu. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należy zapewnić stałe topnienie śniegu w rynnach i rurach spustowych.

W tym celu można zastosować elektryczny przewód grzejny. Warunkiem koniecznym, który musi spełniać taki przewód jest odporność izolacji zewnętrznej na UV, gdyż operujące w lecie słońce mogłoby doprowadzić do uszkodzenia przewodu.

Moc grzejna na 1 mb rynny określana jest zawsze indywidualnie, zależy bowiem od typu i szerokości rynny lub koryta, strefy klimatycznej, warunków lokalnych takich jak np. zacienienie itp. W rynnach nie przekraczających szerokości 150 mm przyjmuje się od 30 - 50 W na 1 mb rynny.

Przewody przeznaczone są do ochrony rynien i rur spustowych. Przewód reguluje sam moc grzejną dopasowując ją w każdym miejscu do panującej temperatury. Dzięki zjawisku samoregulacji nie grozi przegrzanie przewodu, a zużycie energii jest w istotny sposób ograniczone. Przewód może być konfekcjonowany w dowolnych długościach. Dalsze zalety to: proste projektowanie i wykonanie instalacji grzejnych. Ponadto, instalacja nie wymaga konserwacji. Pomimo izolacji cieplnej, mróz może wyrządzić znaczne szkody w rurociągach wodnych oraz uszkodzić liczniki i zawory. W rurociągach przewodzących ciecze oleiste, a także w rurach odprowadzających substancje zawierające tłuszcz, może nastąpić ograniczenie przepływu na skutek wytrącania się parafiny już w temperaturze ok. 5 oC. Za pomocą przewodów samoregulujących, można rozwiązać wiele tego typu problemów, w prosty sposób przy niskich kosztach.


Przewody grzejne samoregulujące są zaprojektowane z myślą o ogrzewaniu rur zasilających instalacje cieplne wody użytkowej.
Zalety: 
natychmiast ciepła woda w każdym punkcie poboru
niskie zapotrzebowanie mocy do utrzymania oczekiwanej temperatury wody użytkowej
system ekologiczny w eksploatacji


Stosując samoregulujące rozwiązania grzewcze mamy następujące wymierne korzyści: 
Bezpieczeństwo : nie ma możliwości przegrzania przewodu, a przewody mogą być układane bardzo blisko siebie
Energooszczędność : w połączeniu z termostatem jest to najbardziej efektywny system grzewczy
Wytrzymałość mechaniczna : możemy dowolnie aranżować przestrzeń w ogrzewanym pomieszczeniu, przestawiać ciężkie meble bez obawy uszkodzenia systemu grzewczego
Uniwersalność : system samoregulujący może być stosowany do wszystkich nawierzchni: nie tylko płytek ceramicznych, ale również podłóg drewnianych i z laminatów