Ciepło w Twoim Domu

Dzięki Naszym Kablom

Zastosowania instalacji przemysłowych

Wszystkie nowoczesne technologie przemysłowe wymagają utrzymania wymaganych temperatur w procesach technologicznych. Najskuteczniejszym sposobem wyrównania strat ciepła, a także ochrony przed mrozem, utrzymania stałej temperatury lub jej podwyższenia jest zastosowanie elektrycznych elastycznych elementów grzewczych takich jak: 
przewody grzewcze stałooporowe
przewody samoregulujące
przewody w izolacjach mineralnych do wysokich temperatur (400°C) 
Specjalne, samo regulujące przewody zakłada się w celu ogrzewania całych instalacji technologicznych, lub tylko fragmentów instalacji. 
Systemy te stosuje się do ogrzewania: 
zbiorników cieczy
cieczy technicznych
systemów z płynnym gazem
instalacji odwadniających
rurociągów technologicznych, np. rurek impulsowych w elektrociepłowniach
rurociągów w fabrykach spożywczych do utrzymywania stałej temperatury past i płynów spożywczych, itp.
 
Kurtyny przemysłowe CAB i DAB
Oferujemy typoszereg kurtyn powietrznych odpowiednich zarówno do mniejszych, jak i średniej wielkości obiektów handlowych i przemysłowych. Urządzenia serii CAB oraz DAB zapewniają skuteczną zasłonę powietrzną przy drzwiach zewnętrznych, zapobiegając utracie ciepla, dzięki czemu obniża się koszt energii przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu.
 
Każdy z modeli - które oferowane są w wersjach ogrzewanych wodą albo energią elektryczną, bądż też w wersji nadmuchującej powietrze nieogrzewane - można montować na ścianach lub w sufitach podwieszanych (przy zastosowaniu dodatkowych zestawów montażowych), jak również lączyć w długie ciągi przy pomocy modułów łączących, dzięki czemu system jest bardzo wszechstronny.
 
Sterowane odbywa się za pomocą sterowników ściennych lub za pomocą systemu BMS (Building Management System - System Inteligentnego Sterowania Budynkiem) podłączonego bezpośrednio do urządzenia. Modele CAB przeznaczone są do mniejszych pomieszczeń handlowych lub przemysłowych, gdzie montuje się je na wysokości maksymalnie 2,7 m od podlogi, a seria DAB przeznaczona jest do większych i bardziej uczęszczanych pomieszczeń, gdzie urządzenia montowane są na wysokości do 4 m od podlogi.
 
Charakterystyka urządzeń serii CAB / DAB
 
Silny strumień powietrza przy wejściach do wysokości 2,7 m (CAB) oraz 4 m (DAB).
Niewidoczna zasłona chroniąca przed utratą ogrzanego lub chlodzonego powietrza przez otwarte drzwi.
Ochrona środowiska naturalnego dzięki oszczędności energii cieplnej.
Modułowa budowa pozwalająca w prosty sposób łączyć kilka urządzeń razem, zapewniając w ten sposób odpowiednią oslonę wejścia bez względu na jego szerokość.
Szeroki wybór modeli ogrzewanych energią elektryczną lub wodą, bądź wykorzystujących powietrze obiegowe.
Specjalne zestawy montażowe pozwalające na instalację w pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami dostępne dla każdego modelu.
Wybór trybu ogrzewania w 100% lub 50%, lub nawiewu bez ogrzewania w celu utrzymania cyrkulacji powietrza w sezonie letnim (modele ogrzewane elektrycznie).
Regulowany kierunek nawiewu.
 
Wskazówki dotyczące wyboru i umieszczenia kurtyny powietrznej serii CAB lub DAB
 
 
Urządzenia CAB oraz DAB należy instalować bezpośrednio nad drzwiami tak, aby nawiewane powietrze pokrywało cały prześwit drzwi wejściowych.
 
Kurtyny powietrzne nie są przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń. Elementy grzewcze instalowane są jedynie w celu neutralizacji powietrza w nawiewanej strefie, gdzie w przeciwnym wypadku odczuwalny bylby nieprzyjemny przeciąg. W razie potrzeby kurtyny powietrzne można stosować z wyłączoną funkcją grzania, w pomieszczeniach wyposażonych w system klimatyzacji.
 
Dla uzyskania jak najwyższej wydajności nawiewane powietrze powinno być zawsze skierowane w dól na calej powierzchni prześwitu, przy optymalnej wysokości, na której zainstalowane jest urządzenie. Należy zachować szczególną ostrożność stosując kurtyny powietrzne w pomieszczeniach wyposażonych w inne urządzenia wentylacyjne, ponieważ największą wydajność kurtyny uzyskuje się, kiedy ciśnienie w pomieszczeniu jest takie samo jak na zewnątrz.
 
Sterowniki
Wszystkie modele mogą być sterowane za pomocą naściennych pilotów, jak również mogą być podłączane do systemu inteligentnego sterowania budynkiem BMS w celu regulacji oraz raportowania ewentualnych błędów. Wszystkie modele można łączyć modułowo w większe systemy sterowane jednocześnie, w celu obsługi większych wejść i bram.
 
Pilot
Pozwala na regulację prędkości obrotów wentylatora (szybko/ wolno) oraz temperatury (wysoka/niska). Możliwa jest też praca samego wentylatora na zimno. Naścienny pilot współpracujący ze wszystkimi modelami i obsługujący modułowe systemy obejmujące do 10 jednostek. Montowany w standardowej puszce elektrycznej.
Budowa / Wykończenie
 
Obudowa z tłoczonej stali z nakładkami z żaro-odpornego plastiku w kolorze bialym z kontrastującą kratką.
Montaż
Modele serii CAB przeznaczone są do montażu na wysokości nieprzekraczającej 2,7 m od podlogi. Modele serii DAB przeznaczone są do montażu na wysokości nieprzekraczającej 4 m od podlogi. Wszystkie modele można lączyć modulowo w jeden system oraz ukryć w dodatkowych zestawach montażowych w przypadku instalacji w podwieszanym suficie lub w niskich pomieszczeniach. Zarówno uchwyty sufitowe jak i ścienne można latwo regulować, podobnie jak i kratki wylotu powietrza, dzięki czemu dokladne ustawienie nawiewu nie sprawia problemu.